נגישות דלג לאזור תוכן מרכזי
דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
הועדה לתכנון ובניה - אזור - מרכז מידע הנדסי
דף הבית»טפסים ונהלים»נהלים

נהלים

  
  
נוהל הגשת בקשה להיתר.pdfנוהל הגשת בקשה להיתר
נוהל הגשת בקשת מידע להיתר.pdfנוהל הגשת בקשת מידע להיתר
נוהל להגשת תכנית בניין עיר במערכת מבאת.pdfנוהל להגשת תכנית בניין עיר במערכת מבאת
נוהל מזכירות וניהול ועדה מקומית.pdfנוהל מזכירות וניהול ועדה מקומית
נוהל מימוש מדיניות - אזור.pdfנוהל מימוש מדיניות - אזור
תקופת מעבר- נוהל הגשת בקשה להיתר.pdfתקופת מעבר- נוהל הגשת בקשה להיתר

פרטי התקשרות

  • טלפון: 03-6534547
  • פקס: 03-5593937

קבלת קהל

מחלקת הנדסה:

ימים ב' ו-ד' בשעות 8:30-11:00

יום ג' בשעות 16:00-18:30

מחלקת פיקוח:

ימים ב' ו-ד' בשעות 8:30-11:00