החל מתאריך 1.2.2020, תוגשנה כל הבקשות להיתר בניה במערכת רישוי זמין בלבד

תאריך: 20/01/2020

​​​