הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הוועדה המקומית לתכנון ובניה אזור - דף הבית
תמונה 2

מידע תכנוני

​​קיימים שני מסלול מידע תכנוני:

​​​​דף מידע כללי (לא לצורך הגשת היתר)

דף המידע מכיל את התכניות וזכויות הבניה במקרקעין.

להגשת הבקשה להזין פרטי מקרקעין ולשלם אגרת מידע - הבקשה תשלח באופן אוטומטי למידען.

מידע כללי יופק עד 30 ימי עסקים מיום הגשת הבקשה ותשלח למבקש בדוא"ל שימסר.

תיק מידע להיתר

מידע מפורט על המקרקעין, יכלול את זכויות הבניה, תנאים לקבלת היתר והמגבלות בקרקע.
תיק המידע כפוף לתכניות ולחוקים לעת הגשת הבקשה להיתר ובאחריות המבקש להתעדכן בשינויים לעת הגשת ההיתר.

הבקשה למידע תוגש ע"י אדריכל דרך מערכת מקוונת "רישוי זמין". 

​המידע יופק עד 30 ימי עסקים מיום עמידה בתנאי הסף במערכת רישוי זמין.

 תנאי סף להגשת הבקשה :


קישורים וטפסים שימושיים

מידע תכנוני