הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה לתכנון ובניה – אזור – מרכז מידע הנדסי - דף הבית

טפסים-פיקוח

הנחיות לבעל היתר הבנייה לפני ביצוע עבודות הבניה – נספח להיתר​​​​​​

דף ריכוז דרישות לקבלת טופס 4/תעודת גמר

  
בקשה לאישור תחילת עבודות
הודעה על מינוי אחראי לביקורת ותצהיר אחראי לביקורת
הודעה על מינוי קבלן רשום ותצהיר קבלן רשום
הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד הבניין
אישור מודד מוסמך על מתווה הבניין
הודעה על גמר הקמת גדר והצבת שילוט
דיווח אחראי לביקורת - מתווה הבניין

​​​

  
אישורי מודד מוסמך
דיווחי אחראי לביקורת

 

  
שלב ג- לגמר בניה ולקבלת טופס 4
טפסים-פיקוח