הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הוועדה המקומית לתכנון ובניה אזור - דף הבית
תמונה 2

​​עבודות פטורות מהיתר

​​​​תיקון 101 לחוק התכנון והבניה קבע תקנות לעבודות הפטורות מהיתר בניה.

יש להדגיש עבודה במסגרת הפטור הינה בכפוף:

  • ​​למותר בתכנית החלה במקרקעין.
  • חוק התכנון והבניה.
  • הנחיות מרחביות שניתנו ע"י הוועדה.

פטור מהיתר אינו חל על מבנים ואזורים לשימור.                                                                                                                                                                                                        ​על מבנה / עבודה הפטורה מהיתר חלה חובת דיווח והגשת תצהירים לוועדה המקומית.

יש לדווח באמצעות​ טופס מקוון באתר משרד הפנים. 
את הטופס והנספחים הדרישים נדרש לשלוח חתום וסרוק לכתובת המייל: 
vaadaazor@azor.muni.il


קישורים וטפסים שימושיים :​

הבית האינטראקטיבי של מנהל התכנון לתקנות הפטור

 קישור לתקנות בנושא העבודות והמבנים הכלולים בפטור מהיתר.​​

טופס הצהרת מהנדס ליציבות מבנה קיים - במסגרת עבודות הפטורות מהיתר


​​עבודות פטורות מהיתר