הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הוועדה המקומית לתכנון ובניה אזור - דף הבית
תמונה 2

דבר יושב ראש הוועדה​דבר ראש המועצה ויו"ר הועדה לתכנון ובניה

אגף ההנדסה אמון על קידום פעילות התכנון הפיתוח והבנייה בישוב אזור. פעילות הכוללת מעורבות בתכניות ברמה הארצית, המחוזית והעירונית. מדיניות התכנון נקבעת בתכניות בניין עיר סטטוטוריות, המהוות בסיס להוצאת היתרי בנייה.

לאגף ההנדסה האחריות על אישור תכניות לבניה למגורים, לתעשייה ולמסחר כמו גם אישורים על תכנון כולל של כבישים, מדרכות, ריאות ירוקות, שצ"פים ושפ"פים. בנוסף, אחראי האגף על הוצאת היתריי בנייה ופיקוח על הבנייה בישוב.

תנופת הפיתוח ותהליכי ההתרחבות וההתחדשות בהם מצוי הישוב, יביאו גם לשינויים ניכרים בתכניות בניין עיר, בגודל האוכלוסיה, במערך השירותים ובמיקום מוסדות ציבור.

"אתר אינטרנט הנדסי" לישוב אזור, מהווה מרכיב חשוב וחיוני בפתיחת מערך ניהול עירוני כ"פירמה של איכות" מקצועי, איכותי, שקוף, אמין ומשתף.

אני תקווה כי תמצאו שירות זה יעיל ומועיל. הנני מאחל לכולם את מירב ההנאה והתועלת מהשימוש באתר ,שהינו נדבך נוסף במערכת השירות לאזרח אותה מעמידה המועצה המקומית אזור לרשותכם.                         שלכם ולרשותכם,​

                          אריה פכטר

                        ראש המועצה  ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה


דבר יושב ראש הוועדה