הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הוועדה המקומית לתכנון ובניה אזור - דף הבית
תמונה 2

מהלך הביצוע וגמר בניה – שלב ב

​​מהלך הביצוע וגמר הבניה

עם סיום הבניה או העבודות על האחראי לביקורת להגיש בקשה לתעודת גמר (תקנה 9) בצירוף המסמכים הבאים:

להלן מצורפים המסמכים הנדרשים למהלך הביצוע ולקבלת תעודת גמר.​

מסמכים למילוי בעת ביצוע העבודות

מסמכים לתעודת גמר

 אישורי מעבדה מוסמכת לתעודת גמר

 • ריכוז בדיקת בטונים בהתאם להסכם.          

 • בדיקות ממ"ד, טיח, אטימות, מסנן ואישור תו תקן חלון + דלת (אישור יצרן)

 • אישור מעבדה מוסמכת לבדיקת אינסטלציה (צנרת מים, ביוב, נקזים ודלוחין)

 • אישור מעבדה מוסמכת סולארית + גז

​​אישורים כלליים

דרישות נוספות לבנייה רוויה / מוסדות ציבור / מסחר

 • אישור ביקורת כיבוי אש

 • אישור ביקורת פיקוד העורף הג"א

 • אישור יועץ בטיחות

 • אישור מורשה נגישות מבנים/תשתיות וסביבה

 • בדיקות מעבדה המטרת קירות + הצפת גגות, בדיקת שליפת ציפויים

 • אישור תקינות מעליות

הנחיות כלליות לפני ביקורת מפקח ועדה לתכנון ובניה

 • יש לוודא כי הבנייה בוצעה עפ"י היתר בניה 

 • יש להתקין מעקות בטיחות בתוך הבית + מרפסות

 • יש להשלים עבודות פיתוח במלואן: חניות, חיפוי קירות, גדרות הפונים לשטחי ציבור

 • יש להתקין תאורת בית: שם + מס' בית 

 • ביצוע פילר אשפה / חצר משק עפ"י פרט בהיתר בניה

 • יש להתקין דלתות לפילרים: בזק / חברת חשמל / אשפה

 • יש לדאוג לניקיון מפסולת ועודפי עפר במגרש ובסמוך לו

 • הנחיות תאגיד 'מי שקמה' לתעודת גמר

 • במידה ואין אישור תחילת עבודות מאושר, יש להשלים בדיעבד את המסמכים הנדרשים לתחילת עבודות

 • יש למלא את הטפסים ונספחיהם ולהחתים בחותמת בעלי עניין

 •  את הטפסים יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד:  bar@azor.muni.il


מהלך הביצוע וגמר בניה – שלב ב