הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הוועדה המקומית לתכנון ובניה אזור - דף הבית
תמונה 2

תחילת עבודות

תחילת עבודות :

עם קבלת היתר הבניה וטרם תחילת הבניה, יש לקבל אישור תחילת עבודות.

האישור יאפשר חיבור מים וחשמל זמני לצורך עבודות הבניה.

טופס הבקשה לקבלת אישור תחילת עבודות יוגש ע"י האחראי לביצוע הביקורת,

בליווי טופס מינוי​ של האחראי לביקורת חתום ע"י בעל ההיתר.​

על מנת לקדם את התהליך בצורה יעילה ומהירה, יש למלא אחר הדרישות לאישור תחילת עבודות על פי המפורט וכאמור בנספח להיתר.

מסמכים נדרשים לאישור תחילת עבודות :​תכנית התארגנות אתר חתומה ע"י אחראי לביקורת על הביצוע
דרישות נוספות במידה וצוינו בהיתר הבניה או נספחיו

כמו כן,  חובה לגדר את המגרש בגבולותיו בגדר איסכורית לבנה  בגובה 2 מ' לפחות באופן שישאיר מעבר תקני להולכי רגל המאפשר נגישות.
על הגדר ייתלה שלט ובו יפורטו : 
  • מס' היתר, מהות הבניה, שמות בעלי המקצוע - אדריכל, בעלי ההיתר, קבלן מבצע, אחראי לביקורת ומספרי טלפון של כל הנ"ל.

  • על הגדר יש לתלות גם שלטי "סכנה- כאן בונים / אתר בניה"​.

יש למלא את הטפסים ונספחיהם ולהחתים בחותמת בעלי עניין.

את הטפסים יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד אל: bar@azor.muni.il

לאחר בדיקת כל המסמכים ותקינותם יופק אישור תחילת עבודות.


​​

​​​

 


תחילת עבודות