הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הוועדה המקומית לתכנון ובניה אזור - דף הבית
תמונה 2

הנחיות להגשת בקשות להיתר

​​​​​​בקשות להיתר מוגשות ברישוי זמין ע"י עורך בקשה. על הבקשה לכלול את פרטי הקשר של מבקש הבקשה (התושב).
תנאי להגשת בקשה להיתר הינו תיק מידע עדכני לשנתיים האחרונות.

קיימים שני מסלולים להגשת בקשה להיתר:

      - בקשה להיתר ללא הקלות. הבקשה תידון ב"רשות רישוי" .

​      - בקשה להיתר הכוללת הקלות​ מתכנית. נדרשת לפרסום ותידון ב"ועדת המשנה".

כל בקשה להיתר נדרשת להסכמת בעלי הזכויות בחלקה. יש להטמיע בהגשה טופס 

טפסים בנושא יציבות המבנה , קונסטרוציה ומרחב מוגן:


 טפסים והנחיות לפרסום בקשות: מכוני בקרה 

בעת הנוכחית, מופנות למכון בקרה בקשות להיתר מסוג בנייה חדשה רוויה למגורים מ-6 יחידות דיור ועד גובה 29 מטר (בין רצפה ראשונה לאחרונה), הכוללות לפחות שתי קומות. בשלב זה, ועד ל- 16.6.2021 אין חובת התקשרות עם מכון בקרה לשלב תכן וביצוע.                                                                                                          באחריות עורך הבקשה למסור הודעה עם הגשת הבקשה להיתר, במידה שאינו מעוניין בהתקשרות עם מכון בקרה.                                                                                 לא עשה כן עורך הבקשה תחול עליו חובה להתקשר עם מכון בקרה.​

מכוני הבקרה המורשים .

​​שאלות ותשובות בנושא מכוני בקרה

הנחיות להגשת בקשות להיתר